OC714
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1745 W2537D355L3599)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HatGiongSo1 (1904) OC714 (1768) 24S
2 lose kowlooncity (2006) OC714 (1787) 21S
3 win OC714 (1757) Hoang (1739) 27S
4 win OC714 (1700) khoailangtim (2251) 1S
5 lose OC714 (1713) soo (1792) 12S
6 lose OC714 (1727) LCC06 (2039) 21S
7 lose OC714 (1745) nhatthoan70 (1970) 29S
8 lose OC714 (1766) nhatthoan70 (1949) 34S
9 lose OC714 (1789) nhatthoan70 (1926) 46S
10 lose OC714 (1811) nls5591 (1977) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by OC714, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames