OC714
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2045 W4502D681L6287)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Minh_chi (1892) OC714 (2054) 65S
2 lose OC714 (2063) NZcuibap (2503) 11S
3 win OC714 (2014) HoangLeDuc (2329) 24S
4 lose Hero (2131) OC714 (2040) 92S
5 win taurus9999 (1868) OC714 (2017) 43S
6 lose DocCoHon (1987) OC714 (2053) 49S
7 lose OC714 (2071) CoLover (2301) 45S
8 win Vanson (2165) OC714 (2031) 63S
9 lose OC714 (2064) cantyn (2046) 23S
10 win OC714 (2028) Tienmover21 (2105) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by OC714, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames