OhMy_Buddha
Cờ nhanh: 2311 W61D3L18
Cờ chậm: 2583 W78D47L15)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw letam2 (2218) OhMy_Buddha (2317) 24F
2 lose OhMy_Buddha (2363) Bach_CotTinh (2117) 105F
3 win OhMy_Buddha (2335) tocchien1994 (2285) 18F
4 win NamDe7 (2505) OhMy_Buddha (2291) 36F
5 win Goplayer (2549) OhMy_Buddha (2552) 77S
6 draw Goplayer (2550) OhMy_Buddha (2552) 80S
7 draw Goplayer (2557) OhMy_Buddha (2552) 166S
8 draw Goplayer (2557) OhMy_Buddha (2552) 110S
9 draw Goplayer (2557) OhMy_Buddha (2552) 110S
10 draw Goplayer (2521) OhMy_Buddha (2554) 82S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by OhMy_Buddha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames