OngNgoai
Cờ nhanh: 1748 W53D2L37
Cờ chậm: 2521 W199D37L131)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose WY452 (1708) OngNgoai (1765) 18F
2 win OngNgoai (1749) sacsac00 (1764) 38F
3 win OngNgoai (1732) sacsac00 (1781) 31F
4 win chuyenhuong (1735) OngNgoai (1716) 18F
5 win OngNgoai (1702) Zhangfeng (1658) 31F
6 win Zhangfeng (1673) OngNgoai (1687) 30F
7 win OngNgoai (1673) binh (1615) 14F
8 win binh (1630) OngNgoai (1658) 20F
9 win OngNgoai (1644) trang274 (1588) 27F
10 win trang274 (1603) OngNgoai (1629) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by OngNgoai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames