PPPPPPP
Cờ nhanh: 1750 W20D1L6
Cờ chậm: 2076 W144D27L99)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win PPPPPPP (2049) quytocngheo (1969) 33S
2 win PPPPPPP (2021) Vand (1967) 31S
3 win PPPPPPP (1996) KAFU (1884) 26S
4 lose thanhducqn (2107) PPPPPPP (2022) 35S
5 lose sangtp (1966) PPPPPPP (2059) 37S
6 lose nguyenpmutt (1967) PPPPPPP (2098) 38S
7 win Cafe_den (2025) PPPPPPP (2069) 69S
8 win Fishingfun (2052) PPPPPPP (2037) 38S
9 draw PPPPPPP (2039) josh25 (1993) 35S
10 win PPPPPPP (2017) LAiTA (1861) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PPPPPPP, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames