PacSra
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 3182 W207D38L85)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw win_9_points (3218) PacSra (3180) 32S
2 draw win_9_points (3220) PacSra (3178) 34S
3 draw win_9_points (3222) PacSra (3176) 20S
4 draw win_9_points (3225) PacSra (3173) 38S
5 draw win_9_points (3228) PacSra (3170) 30S
6 draw win_9_points (3231) PacSra (3167) 39S
7 draw win_9_points (3235) PacSra (3163) 2S
8 draw kythusg (2753) PacSra (3184) 27S
9 draw kythusg (2730) PacSra (3207) 27S
10 draw win_9_points (3236) PacSra (3206) 10S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PacSra, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames