PhuongLe
Cờ nhanh: 1644 W2868D111L2751
Cờ chậm: 1923 W878D90L764)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose PhuongLe (1657) hakhiem (1748) 39F
2 lose PhuongLe (1671) yentieutien (1716) 46F
3 lose Ghetchoi1van (1693) PhuongLe (1686) 25F
4 win PhuongLe (1669) Ghetchoi1van (1710) 31F
5 win Ly_Huynh (1538) PhuongLe (1657) 30F
6 win PhuongLe (1644) Ly_Huynh (1551) 39F
7 win conem (1568) PhuongLe (1630) 24F
8 win PhuongLe (1615) conem (1583) 18F
9 win Shutandplay (1444) PhuongLe (1604) 19F
10 lose danhdoet (1633) PhuongLe (1619) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PhuongLe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames