Play_Basic
Cờ nhanh: 2406 W76D3L21
Cờ chậm: 2154 W78D9L48)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Play_Basic (2139) Hoa_1966 (2126) 24S
2 win Hoa_1966 (2142) Play_Basic (2123) 79S
3 win boplano (1988) Play_Basic (2111) 18S
4 win boplano (2001) Play_Basic (2098) 22S
5 lose Play_Basic (2417) taiyuan (2581) 44F
6 lose dvk (2071) Play_Basic (2115) 31S
7 lose dvk (2053) Play_Basic (2133) 26S
8 win Play_Basic (2119) truong1951 (2054) 25S
9 lose truong1951 (2035) Play_Basic (2138) 26S
10 win Play_Basic (2122) vuong81 (2137) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Play_Basic, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames