Quan_Tai_Den
Cờ nhanh: 1884 W1613D68L1647
Cờ chậm: 1937 W2444D255L2325)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose luongpeu (1872) Quan_Tai_Den (1900) 45F
2 lose Quan_Tai_Den (1917) luongpeu (1855) 36F
3 win Quan_Tai_Den (1900) VanVan (1951) 34F
4 lose VanVan (1936) Quan_Tai_Den (1915) 38F
5 win pkk2015 (1938) Quan_Tai_Den (1898) 42F
6 lose Quan_Tai_Den (1911) Dotran1 (1981) 20F
7 lose Dotran1 (1967) Quan_Tai_Den (1925) 50F
8 lose ngoc1234 (2132) Quan_Tai_Den (1935) 35F
9 lose Son_hoangtu (1984) Quan_Tai_Den (1949) 24F
10 lose Quan_Tai_Den (1964) Son_hoangtu (1969) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Quan_Tai_Den, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames