Quan_vu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2044 W5108D1098L5370)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Quan_vu (2032) tinhcha (1917) 39S
2 lose Quan_vu (2052) kienhoa (1915) 24S
3 win Quan_vu (2037) hienc3 (2011) 60S
4 draw hienc3 (2011) Quan_vu (2037) 79S
5 win cotuong_cheb (2041) Quan_vu (2021) 36S
6 draw cotuong_cheb (2041) Quan_vu (2021) 20S
7 lose vantong (2037) Quan_vu (2036) 36S
8 lose Quan_vu (2049) kythugomay (2135) 54S
9 lose Quan_vu (2064) PHUC_BINH (2084) 38S
10 lose PHUC_BINH (2068) Quan_vu (2080) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Quan_vu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames