QuiNhon2021
Cờ nhanh: 2419 W40D4L1
Cờ chậm: 2801 W215D406L94)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kiemkhi (2334) QuiNhon2021 (2792) 31S
2 win QuiNhon2021 (2782) kiemkhi (2344) 42S
3 win thuadyem (2224) QuiNhon2021 (2779) 34S
4 win LAiTA (2381) QuiNhon2021 (2768) 62S
5 draw QuiNhon2021 (2771) HoaiCNN (2714) 18S
6 draw QuiNhon2021 (2772) kythusg (2747) 43S
7 draw QuiNhon2021 (2773) kythusg (2746) 33S
8 win ufo________ (2388) QuiNhon2021 (2761) 38S
9 win kiemkhi (2346) QuiNhon2021 (2750) 44S
10 win chikien668 (2539) QuiNhon2021 (2730) 75S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by QuiNhon2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames