QuocAnhT
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2044 W3948D904L3451)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose QuocAnhT (2063) dai_Y (1940) 49S
2 win dai_Y (1952) QuocAnhT (2051) 28S
3 lose QuocAnhT (2062) Leader (2198) 22S
4 lose Leader (2186) QuocAnhT (2074) 24S
5 draw QuocAnhT (2075) KimQuiTa (2016) 69S
6 win KimQuiTa (2031) QuocAnhT (2060) 76S
7 win Dessau88 (2062) QuocAnhT (2044) 30S
8 lose QuocAnhT (2062) xuanhai30 (1971) 27S
9 win xuanhai30 (1985) QuocAnhT (2048) 85S
10 lose Dessau88 (2000) QuocAnhT (2066) 15S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by QuocAnhT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames