RamosE
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1916 W256D71L291)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw KimMy_2000 (1949) RamosE (1915) 97S
2 lose KimMy_2000 (1934) RamosE (1930) 24S
3 lose qwaszxer1 (2027) RamosE (1943) 28S
4 lose tomnguyen246 (1987) RamosE (1958) 24S
5 win khongkhong1 (2033) RamosE (1940) 1S
6 win daiita12 (1925) RamosE (1924) 36S
7 win bigboy28 (1892) RamosE (1909) 19S
8 draw ngamto21ab (2018) RamosE (1906) 115S
9 lose ngamto21ab (2005) RamosE (1919) 16S
10 win Eddie12 (1985) RamosE (1901) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by RamosE, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames