Rebel500
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2213 W483D61L498)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Rebel500 (2200) makodoisw (2116) 25S
2 win makodoisw (2130) Rebel500 (2186) 47S
3 win Rebel500 (2175) jimmyle59 (2032) 34S
4 win jimmyle59 (2044) Rebel500 (2163) 33S
5 lose Rebel500 (2180) mecohonvo (2434) 34S
6 lose Rebel500 (2200) Nghe (2062) 22S
7 win Nghe (2074) Rebel500 (2188) 28S
8 lose xiuxiu (2199) Rebel500 (2204) 35S
9 lose Rebel500 (2226) CoChuoi (2008) 42S
10 win CoChuoi (2018) Rebel500 (2216) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Rebel500, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames