Shark
Cờ nhanh: 2192 W791D60L607
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Shark (2214) Dung_BT (1996) 17F
2 lose HongDiep (2130) Shark (2233) 46F
3 lose Shark (2253) HongDiep (2110) 21F
4 win Shark (2234) lmd (2340) 27F
5 lose Shark (2247) lmd (2327) 16F
6 lose sauhung (2122) Shark (2267) 23F
7 win Shark (2255) sauhung (2134) 29F
8 lose hnxuyen (2420) Shark (2266) 27F
9 win Shark (2245) hnxuyen (2441) 45F
10 lose Shark (2266) uongdungsct (2089) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Shark, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames