Spring21
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2133 W871D88L773)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Spring21 (2149) dcba4321 (2135) 11S
2 win xomdao (2212) Spring21 (2131) 38S
3 lose Dinhmenh (2052) Spring21 (2170) 31S
4 lose Spring21 (2187) chessking38 (2130) 19S
5 win chessking38 (2145) Spring21 (2172) 31S
6 lose Spring21 (2182) o8o (2382) 27S
7 win NTC2021 (2045) Spring21 (2170) 2S
8 win Spring21 (2154) Gavin321 (2186) 32S
9 lose Spring21 (2172) Quan_vu (2090) 45S
10 win Quan_vu (2104) Spring21 (2158) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Spring21, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames