Staycy123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1648 W794D38L796)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Staycy123 (1634) fops (1600) 22S
2 win Staycy123 (1621) Heap (1526) 14S
3 win Heap (1539) Staycy123 (1608) 32S
4 win Staycy123 (1597) choithido (1441) 32S
5 win choithido (1466) Staycy123 (1585) 51S
6 win tangshi (1412) Staycy123 (1574) 38S
7 win Staycy123 (1563) tangshi (1423) 22S
8 lose LeungChun (1514) Staycy123 (1581) 54S
9 win Kacotra (1392) Staycy123 (1571) 22S
10 lose acton (1532) Staycy123 (1588) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Staycy123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames