SuperKi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1413 W163D5L343)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Baonguyen880 (1378) SuperKi (1430) 39S
2 win SuperKi (1415) Baonguyen880 (1393) 28S
3 win SuperKi (1398) tim9999 (1447) 29S
4 lose tim9999 (1432) SuperKi (1413) 40S
5 lose SuperKi (1404) minhle9999 (1430) 22S
6 win Emdibui (1468) SuperKi (1386) 50S
7 lose SuperKi (1400) Emdibui (1454) 30S
8 lose qthang68 (1386) SuperKi (1389) 17S
9 lose SuperKi (1406) alfred_lim (1373) 25S
10 win alfred_lim (1388) SuperKi (1391) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SuperKi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames