Svyzt
Cờ nhanh: 1790 W4249D424L4440
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose BingBong (1660) Svyzt (1774) 1F
2 lose Svyzt (1790) NTT1979 (1787) 31F
3 lose Svyzt (1806) Henry1950 (1801) 44F
4 win Henry1950 (1817) Svyzt (1790) 19F
5 win Anextuor (1898) Svyzt (1771) 36F
6 win Captsang (1831) Svyzt (1753) 39F
7 lose Anhvy_2016 (1903) Svyzt (1764) 32F
8 lose dc5v (1605) Svyzt (1785) 2F
9 lose tuaneuro (1607) Svyzt (1806) 1F
10 lose Svyzt (1822) Captsang (1799) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Svyzt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames