TD33
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1952 W7960D3003L6128)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TD33 (1967) daophay (1988) 28S
2 draw daophay (1988) TD33 (1967) 82S
3 draw TD33 (1967) gary1145 (1994) 78S
4 lose gary1145 (1978) TD33 (1983) 74S
5 lose TD33 (1996) Tommy0 (2083) 25S
6 lose Tommy0 (2069) TD33 (2010) 18S
7 draw TD33 (2009) Kuda_Putih (2055) 89S
8 lose Kuda_Putih (2040) TD33 (2024) 53S
9 lose TD33 (2041) cosmo2013 (2303) 36S
10 lose cosmo2013 (2285) TD33 (2059) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TD33, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames