TUI_LA_VIT
Cờ nhanh: 1793 W110D13L91
Cờ chậm: 2176 W694D111L542)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Caphe_amazon (2419) TUI_LA_VIT (2194) 20S
2 win TUI_LA_VIT (2170) krasi1 (2042) 49S
3 win TUI_LA_VIT (2149) toanle0823 (1977) 28S
4 win TUI_LA_VIT (2127) canhchua (1972) 55S
5 win TUI_LA_VIT (2112) hndl (1825) 66S
6 win TUI_LA_VIT (2091) quytocngheo (1905) 48S
7 win TUI_LA_VIT (2058) vicoma (2088) 66S
8 win Albaba (1874) TUI_LA_VIT (2036) 38S
9 lose TUI_LA_VIT (2070) Frendy8899 (2026) 24S
10 lose vdhuynh0505 (2074) TUI_LA_VIT (2103) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TUI_LA_VIT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames