Tandat76
Cờ nhanh: 2478 W59D11L3
Cờ chậm: 2658 W96D75L15)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tandat76 (2635) Lao__gia (2491) 115S
2 win connections (2408) Tandat76 (2616) 94S
3 draw CaRoNho (2645) Tandat76 (2615) 67S
4 draw CaRoNho (2646) Tandat76 (2614) 138S
5 draw tapdoan_bq (2668) Tandat76 (2611) 42S
6 draw Tandat76 (2614) VC_VTQ (2554) 49S
7 draw Tandat76 (2614) VDThanTang (2626) 31S
8 draw VDThanTang (2626) Tandat76 (2614) 31S
9 draw VDThanTang (2626) Tandat76 (2614) 77S
10 draw VDThanTang (2628) Tandat76 (2614) 79S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tandat76, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames