Thai10
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2283 W1567D372L1880)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LongN74 (2307) Thai10 (2315) 44S
2 lose Thai10 (2332) LucKyLang (2276) 69S
3 win LucKyLang (2291) Thai10 (2317) 39S
4 win Thai10 (2291) killerwhale (2208) 47S
5 win votinh1971 (2156) Thai10 (2266) 55S
6 win Thai10 (2242) votinh1971 (2118) 29S
7 win Lam17 (2213) Thai10 (2210) 39S
8 draw Dao_ConSon (2245) Thai10 (2208) 28S
9 lose killerwhale (2262) Thai10 (2238) 26S
10 lose LongN74 (2376) Thai10 (2263) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thai10, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames