ThanhThanh98
Cờ nhanh: 2276 W41D0L2
Cờ chậm: 2065 W63D10L38)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThanhThanh98 (L0) xx38 (L0E) 1T
2 draw cubo2012 (L0) ThanhThanh98 (L0) 29T
3 win chapsw1tay (L0C) ThanhThanh98 (L0E) 0T
4 win ThanhThanh98 (L0C) vochieudaisu (L0C) 26T
5 win ThanhThanh98 (L0A) dhuyentrang (L0A) 50T
6 lose Xitot (1874) ThanhThanh98 (2110) 11S
7 lose ThanhThanh98 (2136) CFA (2223) 11S
8 lose tinhvui (2079) ThanhThanh98 (2173) 12S
9 win ChoiVuiVe (1867) ThanhThanh98 (2158) 28S
10 win duong77 (1791) ThanhThanh98 (2145) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThanhThanh98, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames