ThapdienMP
Cờ nhanh: 2065 W912D75L759
Cờ chậm: 2031 W1699D232L1299)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ThapdienMP (2047) apple15 (2017) 25S
2 lose apple15 (1999) ThapdienMP (2065) 23S
3 lose ThapdienMP (2080) kinhphuyen (2081) 33S
4 win kinhphuyen (2098) ThapdienMP (2063) 22S
5 win ThapdienMP (2047) Hungpham1968 (2062) 44S
6 lose james321 (2069) ThapdienMP (2062) 26S
7 lose ThapdienMP (2089) DanDm (2160) 36S
8 win ahtee (2103) ThapdienMP (2055) 24S
9 lose theblue (1954) ThapdienMP (2074) 25S
10 win tetconggo65 (2000) ThapdienMP (2060) 75S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThapdienMP, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames