ThuaCo
Cờ nhanh: 2035 W890D70L752
Cờ chậm: 1498 W1D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win andyorleans (2042) ThuaCo (2019) 82F
2 lose ThuaCo (2035) andyorleans (2026) 29F
3 lose khoile (2115) ThuaCo (2048) 18F
4 lose ThuaCo (2062) khoile (2101) 49F
5 win funn6 (1931) ThuaCo (2050) 40F
6 lose ThuaCo (2070) funn6 (1911) 45F
7 win ThuaCo (2061) donhungtin (1837) 34F
8 win chiu_tuong (2274) ThuaCo (2039) 42F
9 win ThuaCo (2024) LENHHOXUNGG7 (2011) 19F
10 win ThuaCo (2008) LENHHOXUNGG7 (2027) 4F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThuaCo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames