ThuyVan2k
Cờ nhanh: 1515 W1D0L0
Cờ chậm: 1860 W415D95L271)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NSH2203 (1717) ThuyVan2k (1876) 91S
2 lose XeDap_China (1869) ThuyVan2k (1889) 30S
3 lose ThuyVan2k (1903) Danh_Nhu_ket (1851) 17S
4 draw ThuyVan2k (1906) TieuphongTLB (1772) 41S
5 win ThuyVan2k (1897) ad (1752) 32S
6 win Hueroiban (1883) ThuyVan2k (1885) 41S
7 lose ThuyVan2k (1898) Kentt (1869) 25S
8 draw ThuyVan2k (1900) Trantuanhn (1808) 45S
9 win ThuyVan2k (1889) AndyLam (1846) 19S
10 draw ThuyVan2k (1889) thanc230f (1849) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ThuyVan2k, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames