TichTa_123
Cờ nhanh: 2694 W99D55L16
Cờ chậm: 2685 W122D373L18)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TichTa_123 (2675) Song_Xa (2451) 12F
2 win bigzzz (2206) TichTa_123 (2666) 22F
3 draw Hennessy (2916) TichTa_123 (2671) 40S
4 draw DuongQua (2415) TichTa_123 (2686) 45S
5 draw TichTa_123 (2689) PN_Trang01 (2636) 21S
6 win datdaudat (1968) TichTa_123 (2686) 29S
7 draw HAC_CONG_TU (2624) TichTa_123 (2689) 27S
8 draw HAC_CONG_TU (2620) TichTa_123 (2693) 30S
9 draw TichTa_123 (2706) thanhliem76 (2469) 38S
10 draw TichTa_123 (2714) hungchess (2574) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TichTa_123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames