TichTa_123
Cờ nhanh: 2625 W94D53L16
Cờ chậm: 2712 W115D322L18)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw TichTa_123 (2713) QuiNhon2021 (2688) 35S
2 draw TichTa_123 (2714) QuiNhon2021 (2687) 32S
3 draw TichTa_123 (2718) Conkhigia (2644) 43S
4 draw TichTa_123 (2722) Conkhigia (2640) 67S
5 draw TichTa_123 (2724) lhtanthu (2680) 53S
6 win Hello (2381) TichTa_123 (2710) 69S
7 draw TichTa_123 (2711) HoaiCNN (2682) 30S
8 draw TichTa_123 (2712) HoaiCNN (2681) 27S
9 win TichTa_123 (2694) chikien668 (2455) 29S
10 draw bavisontay (2499) TichTa_123 (2706) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TichTa_123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames