TichTa_123
Cờ nhanh: 1952 W100D57L39
Cờ chậm: 1936 W172D642L42)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NuNhiHong_69 (2403) TichTa_123 (1945) 1S
2 lose TichTa_123 (1955) NuNhiHong_69 (2393) 1S
3 lose NuNhiHong_69 (2383) TichTa_123 (1965) 1S
4 lose TichTa_123 (1976) NuNhiHong_69 (2372) 1S
5 lose NuNhiHong_69 (2360) TichTa_123 (1988) 1S
6 lose TichTa_123 (2001) NuNhiHong_69 (2347) 1S
7 lose TichTa_123 (1961) NuNhiHong_69 (2408) 1F
8 lose NuNhiHong_69 (2398) TichTa_123 (1971) 1F
9 lose TichTa_123 (1982) NuNhiHong_69 (2387) 1F
10 lose NuNhiHong_69 (2375) TichTa_123 (1994) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TichTa_123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames