TieuBang00
Cờ nhanh: 2333 W200D21L145
Cờ chậm: 2527 W607D121L424)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TieuBang00 (2503) vitinhcuong (2385) 36S
2 win TieuBang00 (2487) cophonui (2216) 54S
3 win cobeo12345 (2359) TieuBang00 (2462) 27S
4 win TieuBang00 (2435) kyphongbn (2368) 29S
5 win TieuBang00 (2410) AITA (2300) 34S
6 draw TieuBang00 (2403) Cotan19 (2529) 29S
7 win Caphe_amazon (2241) TieuBang00 (2380) 67S
8 lose TieuBang00 (2416) HoangLeDuc (2345) 57S
9 win TieuBang00 (2391) chisiki (2279) 19S
10 win TieuBang00 (2357) kyphongbn (2402) 64S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TieuBang00, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames