TieuThoHaNoi
Cờ nhanh: 2542 W76D8L11
Cờ chậm: 2436 W51D1L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TieuThoHaNoi (2551) you_and_me (2994) 6F
2 lose you_and_me (2984) TieuThoHaNoi (2561) 2F
3 win TieuThoHaNoi (2545) ChoiCoChoVui (2269) 29F
4 win P2P4 (2121) TieuThoHaNoi (2535) 36F
5 draw P2P4 (2099) TieuThoHaNoi (2557) 74F
6 win ME_CUNG (2197) TieuThoHaNoi (2544) 54F
7 lose TieuThoHaNoi (2577) YOUARE_NEXT (2557) 39F
8 win suzhou512 (2358) TieuThoHaNoi (2557) 18F
9 lose YOUARE_NEXT (2521) TieuThoHaNoi (2593) 51F
10 win suzhou512 (2378) TieuThoHaNoi (2573) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TieuThoHaNoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames