TieuphongTLB
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1832 W4446D556L3611)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TieuphongTLB (1845) MaHoi (1801) 32S
2 win TieuphongTLB (1834) nltho84 (1776) 34S
3 win TieuphongTLB (1822) Pham_Thuan (1822) 35S
4 win TieuphongTLB (1809) DOIKHONGLAMO (1834) 87S
5 win TieuphongTLB (1797) tieu_hac (1788) 58S
6 win Ac__Ma (1801) TieuphongTLB (1784) 33S
7 win Hueroiban (1799) TieuphongTLB (1771) 10S
8 lose bibo686868 (1673) TieuphongTLB (1786) 40S
9 lose TieuphongTLB (1797) phungcathuy (1856) 12S
10 win Pham_Thuan (1865) TieuphongTLB (1783) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TieuphongTLB, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames