Tong_Tu_Lenh
Cờ nhanh: 2523 W45D1L1
Cờ chậm: 2558 W48D6L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Sonluyma (2494) Tong_Tu_Lenh (2544) 67S
2 win Tong_Tu_Lenh (2520) XeDap_China (2403) 60S
3 draw Tong_Tu_Lenh (2515) ng_ungluong (2613) 45S
4 draw Tong_Tu_Lenh (2511) CuuVyHo (2584) 30S
5 draw Tong_Tu_Lenh (2504) ng_ungluong (2620) 58S
6 win Tong_Tu_Lenh (2499) vandoanh (2104) 48S
7 draw AmSat_KyTran (2639) Tong_Tu_Lenh (2491) 45S
8 win M2000 (2302) Tong_Tu_Lenh (2503) 24F
9 win Cruxifix (2147) Tong_Tu_Lenh (2490) 23F
10 win COXI (2177) Tong_Tu_Lenh (2476) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tong_Tu_Lenh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames