TrungDuc2018
Cờ nhanh: 1606 W8D1L1
Cờ chậm: 1836 W531D132L387)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose winner (1818) TrungDuc2018 (1853) 18S
2 draw TrungDuc2018 (1854) maisieuphong (1808) 39S
3 draw ThoiHieu (1903) TrungDuc2018 (1853) 55S
4 lose TrungDuc2018 (1866) nguoibien (1834) 42S
5 win TIGERBABY (1723) TrungDuc2018 (1857) 35S
6 lose Tinatran0307 (1731) TrungDuc2018 (1873) 32S
7 lose learntowin (1806) TrungDuc2018 (1887) 5S
8 lose TrungDuc2018 (1904) Tinatran0307 (1702) 24S
9 win TrungDuc2018 (1895) TaiHuynh1969 (1747) 17S
10 win RuLaiCauHo (1821) TrungDuc2018 (1884) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TrungDuc2018, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames