Trung_80
Cờ nhanh: 1454 W0D0L3
Cờ chậm: 1693 W428D51L399)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Trung_80 (1678) TamAnh (1652) 13S
2 win TamAnh (1668) Trung_80 (1662) 34S
3 lose bambo01 (1776) Trung_80 (1674) 34S
4 lose Trung_80 (1687) bambo01 (1763) 38S
5 win Trung_80 (1675) OngBao (1571) 18S
6 lose Sip_Rach (1637) Trung_80 (1692) 21S
7 win Sip_Rach (1652) Trung_80 (1677) 56S
8 lose kksui (1631) Trung_80 (1694) 20S
9 win Trung_80 (1679) vuvandat1973 (1661) 21S
10 win vuvandat1973 (1677) Trung_80 (1663) 114S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Trung_80, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames