TuongKyIQ
Cờ nhanh: 2446 W35D8L0
Cờ chậm: 2702 W48D62L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TuongKyIQ (2687) URfriend (2393) 28S
2 draw TuongKyIQ (2689) QuiNhon2021 (2640) 92S
3 win TuongKyIQ (2669) vit_001 (2476) 84S
4 draw TuongKyIQ (2669) Swcumeo (2655) 31S
5 win TuongKyIQ (2650) Hello (2431) 87S
6 draw TuongKyIQ (2657) Chitrung (2527) 37S
7 draw TuongKyIQ (2665) Chitrung (2519) 35S
8 draw HOATRINHNU (2597) TuongKyIQ (2669) 70S
9 draw CauGiaDao (2607) TuongKyIQ (2673) 81S
10 draw CauGiaDao (2603) TuongKyIQ (2677) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TuongKyIQ, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames