Until_You
Cờ nhanh: 1743 W206D7L190
Cờ chậm: 2121 W918D271L771)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose votinh1971 (1992) Until_You (2163) 49S
2 lose HoangLeDuc (2256) Until_You (2190) 35S
3 win Nguyentung01 (2083) Until_You (2163) 32S
4 win Until_You (2138) HoangLeDuc (2024) 48S
5 lose Until_You (1757) sydneyee (1792) 23F
6 lose CanTho123 (2161) Until_You (2170) 27S
7 lose Until_You (2198) eggking (2262) 25S
8 win Until_You (2170) emxinthua (2116) 45S
9 win cssxdongthap (2218) Until_You (2133) 21S
10 lose thanhducqn (2253) Until_You (2159) 71S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Until_You, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames