VitCo85
Cờ nhanh: 2413 W1707D293L1531
Cờ chậm: 2290 W528D84L356)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VitCo85 (2318) kiemkhi (2374) 52S
2 win VitCo85 (2300) thanhducqn (2058) 73S
3 win VitCo85 (2274) mongthuhoa01 (2187) 19S
4 lose VitCo85 (2309) AQxudong (2248) 31S
5 win VitCo85 (2282) mongthuhoa01 (2214) 36S
6 win thanhducqn (2076) VitCo85 (2261) 24S
7 lose VitCo85 (2297) mongthuhoa01 (2223) 25S
8 win VitCo85 (2279) thanhducqn (2049) 57S
9 win Ken_Pham (2167) VitCo85 (2253) 36S
10 lose VitCo85 (2291) cn1830 (2187) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VitCo85, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames