WarmUp
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2487 W1267D192L1265)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Caphe_amazon (2365) WarmUp (2461) 20S
2 draw Ma___Dao (2307) WarmUp (2470) 25S
3 draw WarmUp (2455) kythusg (2739) 56S
4 win WarmUp (2435) Bilo (2240) 23S
5 win WarmUp (2401) sunny62 (2449) 28S
6 win kiemkhi (2281) WarmUp (2375) 63S
7 lose CongChua_cz (2618) WarmUp (2393) 46S
8 lose Quai_Khach (2614) WarmUp (2413) 41S
9 lose WarmUp (2445) QuiNhon2021 (2437) 51S
10 lose WarmUp (2479) Elsa (2436) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by WarmUp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames