XeDap_China
Cờ nhanh: 2470 W145D1L64
Cờ chậm: 2525 W341D110L185)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw XeDap_China (2525) Dtdethick (2541) 108S
2 draw XeDap_China (2521) LANQUEPHUONG (2602) 112S
3 draw XeDap_China (2516) LANQUEPHUONG (2607) 120S
4 draw XeDap_China (2510) LANQUEPHUONG (2613) 90S
5 draw XeDap_China (2504) LANQUEPHUONG (2619) 125S
6 draw XeDap_China (2497) LANQUEPHUONG (2626) 94S
7 draw XeDap_China (2489) LANQUEPHUONG (2634) 118S
8 draw XeDap_China (2488) gn30013 (2511) 87S
9 win XeDap_China (2449) HuynhChau71 (2572) 37S
10 draw XeDap_China (2444) CuuVyHo (2542) 107S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by XeDap_China, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames