Xin_Thanq
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1744 W194D10L194)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Xin_Thanq (1752) Trung_Hoc (2002) 1S
2 lose Trung_Hoc (1993) Xin_Thanq (1761) 1S
3 lose Xin_Thanq (1770) Trung_Hoc (1984) 1S
4 lose Trung_Hoc (1974) Xin_Thanq (1780) 1S
5 lose Xin_Thanq (1790) Trung_Hoc (1964) 1S
6 lose Trung_Hoc (1953) Xin_Thanq (1801) 1S
7 lose Trung_Hoc (1941) Xin_Thanq (1813) 1S
8 lose Xin_Thanq (1825) Trung_Hoc (1929) 1S
9 lose Xin_Thanq (1838) Trung_Hoc (1916) 1S
10 lose Trung_Hoc (1902) Xin_Thanq (1852) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Xin_Thanq, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames