YOUARE_NEXT
Cờ nhanh: 2715 W47D1L1
Cờ chậm: 2461 W80D27L31)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huyquan (2545) YOUARE_NEXT (2442) 21S
2 win CUONG_PHONG (2434) YOUARE_NEXT (2698) 82F
3 lose chess714 (2066) YOUARE_NEXT (2495) 25S
4 draw lytrongphan (2616) YOUARE_NEXT (2488) 21S
5 win YOUARE_NEXT (2680) Chess_Time (2450) 26F
6 win YOUARE_NEXT (2662) drvietnam (2423) 20F
7 win Omygod (2628) YOUARE_NEXT (2631) 21F
8 lose Denpond (2651) YOUARE_NEXT (2511) 48S
9 lose MuaBui (2772) YOUARE_NEXT (2529) 18S
10 draw MuaBui (2787) YOUARE_NEXT (2514) 111S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by YOUARE_NEXT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames