YOUARE_NEXT
Cờ nhanh: 2698 W46D1L1
Cờ chậm: 2488 W79D26L30)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win YOUARE_NEXT (2680) Chess_Time (2450) 26F
2 win YOUARE_NEXT (2662) drvietnam (2423) 20F
3 win Omygod (2628) YOUARE_NEXT (2631) 21F
4 lose Denpond (2651) YOUARE_NEXT (2511) 48S
5 lose MuaBui (2772) YOUARE_NEXT (2529) 18S
6 draw MuaBui (2787) YOUARE_NEXT (2514) 111S
7 win FF_9 (2380) YOUARE_NEXT (2613) 36F
8 win Play_Basic (2440) YOUARE_NEXT (2590) 42F
9 win TieuThoHaNoi (2577) YOUARE_NEXT (2557) 39F
10 win YOUARE_NEXT (2521) TieuThoHaNoi (2593) 51F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by YOUARE_NEXT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames