Y_THIEN_KIEM
Cờ nhanh: 1578 W6D0L2
Cờ chậm: 2244 W171D69L183)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ma_ca_rong (2120) Y_THIEN_KIEM (2264) 45S
2 win Caphe_amazon (2265) Y_THIEN_KIEM (2230) 38S
3 lose Y_THIEN_KIEM (2274) DoiLaThe1168 (2050) 30S
4 win Y_THIEN_KIEM (2247) goldchess (2171) 22S
5 win goldchess (2202) Y_THIEN_KIEM (2216) 21S
6 draw Y_THIEN_KIEM (2218) goldchess (2176) 10S
7 win bluespruce66 (2104) Y_THIEN_KIEM (2192) 18S
8 lose eddiezou (2114) Y_THIEN_KIEM (2231) 29S
9 lose ma_ca_rong02 (2179) Y_THIEN_KIEM (2268) 40S
10 lose ma_ca_rong02 (2120) Y_THIEN_KIEM (2289) 69S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Y_THIEN_KIEM, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames