aa13
Cờ nhanh: 2400 W344D36L180
Cờ chậm: 2117 W732D172L422)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Cvthuans (1986) aa13 (2121) 92S
2 win Zenith (1866) aa13 (2113) 175S
3 lose aa13 (2129) aaaaab (2103) 38S
4 win aaaaab (2119) aa13 (2113) 41S
5 lose thanh041956 (2009) aa13 (2132) 24S
6 win aa13 (2119) thanh041956 (2022) 19S
7 win levantien (1978) aa13 (2107) 2S
8 lose nampt (2050) aa13 (2125) 29S
9 win QuocAnhT (1972) aa13 (2114) 73S
10 win aa13 (2102) QuocAnhT (1984) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by aa13, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames