auduongson
Cờ nhanh: 2018 W354D73L303
Cờ chậm: 2166 W377D108L298)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw cssxdongthap (2106) auduongson (2167) 55S
2 win auduongson (2153) cssxdongthap (2120) 73S
3 lose auduongson (2174) BonLu (1975) 62S
4 win Onggiaolang (2008) auduongson (2163) 37S
5 win Onggiaolang (2020) auduongson (2151) 29S
6 win auduongson (2139) cotuongvui (2007) 33S
7 lose cotuongvui (1986) auduongson (2160) 24S
8 lose auduongson (2030) GauGhi (2131) 24F
9 win GauGhi (2151) auduongson (2010) 17F
10 lose auduongson (2023) nccotuong (2099) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by auduongson, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames