bg80
Cờ nhanh: 1967 W4683D561L4286
Cờ chậm: 1929 W70D11L42)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ease (2068) bg80 (1994) 50F
2 win huangdi1 (1850) bg80 (1982) 24F
3 win hung (1923) bg80 (1968) 53F
4 lose Doflamingo (1875) bg80 (2007) 7F
5 lose duckiller11 (1989) bg80 (2042) 29F
6 lose ThaiThiThy (1934) bg80 (2082) 71F
7 lose Robo (2279) bg80 (2103) 1F
8 win cophonui (1941) bg80 (2080) 55F
9 win bg80 (2054) cophonui (1967) 35F
10 win cophonui (1997) bg80 (2024) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bg80, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames