bietkick2021
Cờ nhanh: 1527 W13D0L11
Cờ chậm: 1656 W1438D95L1410)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dungden1969 (1724) bietkick2021 (1670) 22S
2 win HocCoCN (1784) bietkick2021 (1651) 50S
3 lose bietkick2021 (1666) Dn_Ha (1681) 30S
4 lose cotuongvui (1828) bietkick2021 (1677) 34S
5 lose bietkick2021 (1694) HacYULinhSu (1651) 31S
6 lose HacYULinhSu (1633) bietkick2021 (1712) 25S
7 lose cotuong48 (1676) bietkick2021 (1729) 39S
8 win Tieu_Tang (1663) bietkick2021 (1715) 36S
9 lose danvuquang1 (1755) bietkick2021 (1730) 25S
10 win sen_trang11 (1607) bietkick2021 (1718) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bietkick2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames