bigboy28
Cờ nhanh: 1693 W164D13L145
Cờ chậm: 2062 W6334D1725L5731)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Denver11 (2106) bigboy28 (2045) 51S
2 lose bigboy28 (2059) Denver11 (2092) 32S
3 win CungTran123 (2054) bigboy28 (2043) 57S
4 draw bigboy28 (2043) CungTran123 (2054) 53S
5 lose vuongnhat (2081) bigboy28 (2058) 40S
6 win bigboy28 (2041) vuongnhat (2098) 66S
7 lose CoLover (2036) bigboy28 (2057) 38S
8 lose bigboy28 (2074) CoLover (2019) 47S
9 win decon (1948) bigboy28 (2062) 43S
10 draw bigboy28 (2065) decon (1945) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bigboy28, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames