billvn
Cờ nhanh: 1455 W117D2L123
Cờ chậm: 1570 W4662D268L4415)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose billvn (1595) quangminh_vn (1704) 31S
2 win Hoangbao78 (1578) billvn (1580) 12S
3 lose billvn (1596) toi_la_ai (1590) 28S
4 lose toi_la_ai (1573) billvn (1613) 18S
5 lose billvn (1634) anhemtienlen (1430) 27S
6 win hoanghoa1 (1573) billvn (1620) 1S
7 win hoanghoa1 (1588) billvn (1605) 1S
8 lose billvn (1614) nhatanh2020 (1837) 22S
9 win bichphuong (1566) billvn (1600) 1S
10 win bichphuong (1581) billvn (1585) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by billvn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames