bongban
Cờ nhanh: 1568 W649D25L622
Cờ chậm: 1512 W5D1L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose KhoiNguyen (1556) bongban (1584) 23F
2 lose bongban (1601) hoa (1551) 46F
3 lose cwn (1648) bongban (1616) 25F
4 lose thuha2011 (1619) bongban (1632) 18F
5 lose PhanM8 (1674) bongban (1647) 41F
6 win sesan (1669) bongban (1630) 25F
7 lose bongban (1646) CD39 (1624) 13F
8 win CD39 (1640) bongban (1630) 24F
9 win bongban (1618) BuBu (1494) 23F
10 win BuBu (1507) bongban (1605) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bongban, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames