camap22222
Cờ nhanh: 2089 W6525D963L5030
Cờ chậm: 2254 W121D32L58)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose camap22222 (2121) sunrise (2110) 3F
2 win camap22222 (2097) taoghetocheo (1967) 1F
3 win camap22222 (2055) laanhkhoa (2240) 29F
4 lose susi_2012 (2243) camap22222 (2065) 36F
5 lose camap22222 (2106) ltd_lnh (1951) 28F
6 win camap22222 (2087) ChoiKhong (1880) 4F
7 win vietxichlo (2043) camap22222 (2056) 47F
8 lose camap22222 (2068) DaShu (2187) 29F
9 win DaShu (2207) camap22222 (2048) 22F
10 lose nghaiquang (2095) camap22222 (2062) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by camap22222, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames