chimteo
Cờ nhanh: 1540 W10D1L5
Cờ chậm: 2318 W98D6L34)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chimteo (2327) newmars (2544) 41S
2 win chimteo (2314) tiencctk (2220) 80S
3 win chisiki (2201) chimteo (2302) 18S
4 win chimteo (2289) chisiki (2214) 22S
5 win Akira_Kamiji (2053) chimteo (2280) 28S
6 win chimteo (2271) Akira_Kamiji (2062) 24S
7 win hoangphuc12 (2361) chimteo (2252) 28S
8 win chimteo (2232) hoangphuc12 (2381) 44S
9 lose chimteo (2254) habachvan (2040) 16S
10 win chimteo (2241) vtc3 (2173) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chimteo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames